Świat Skazańców Hardcore

  (Gothic I)

Kolejność instalacji:

  • Wypakuj pliki do katalogu "Data", który znajduje się w głównym katalogu z plikami gry.