Nowości

Aktualizacja New Balance

16 kwietnia 2022

Aktualizacja poprawia błędy oraz wprowadza mniejsze zmiany.

Aktualizacja New Balance

10 kwietnia 2022

Aktualizacja zawiera kilka poprawek dotyczących ostatnich zmian.

Aktualizacja New Balance

09 kwietnia 2022

Aktualizacja wprowadza między innymi zmiany dotyczące tarcz, przyzwańców, czy lokacji. Poza tym jak zwykle wiele usprawnień i poprawek.

Aktualizacja Othello

09 kwietnia 2022

Aktualizacja wprowadza zmiany nauki władania bronią, wymagań nauki kręgów magii, kosztów kupna i sprzedaży oraz wiele więcej...

W pełni zintegrowany mod Konsekwencje.
Odświeżony wygląd niektórych zbroi.
Dodano wiele nowych pierścieni.
Naprawiono znalezione błędy.

Discord