Nowości

Aktualizacja New Balance

13 stycznia 2022

Aktualizacja wprowadza wiele mniejszych zmian i poprawek.

Zintegrowano 99% zawartości moda Konsekwencje.
Dodano nowe szaty dla magów.
Poprawiono znalezione błędy.

Aktualizacja New Balance

29 grudnia 2021

Aktualizacja poprawia błędy oraz wprowadza mniejsze zmiany.

Aktualizacja New Balance

25 grudnia 2021

Aktualizacja poprawia błędy oraz wprowadza mniejsze zmiany.

Aktualizacja New Balance

21 grudnia 2021

Aktualizacja poprawia błędy oraz wprowadza mniejsze zmiany.

Discord

Społeczność