Dolina Zombie

  (Gothic I)

Kolejność instalacji:

  • Gothic 1
  • Player Kit
  • System pack 1.7! ( nie starszy, nie nowszy )
  • GMDK