New Balance

  (Gothic II: NK)
← Wróć do listy aktualizacji
03 June 2024
2024-06-03

Changelog z dnia 03.06.2024 r.

Opis zmian:

Aktualizacja poprawia pomniejsze błędy w modyfikacji.

Zmiany ogólne:

  • Drobne zmiany i poprawki we wpisach w dzienniku.

  • W zadaniu "Ślady ciemności" nie można teraz wejść do tunelu przed rozmową z Jerganem.

  • Zwiększono lekko obrażenia runy "Wir" (5 krąg guru).

  • Przywrócono efekt niewidzialności przy użyciu mikstury "czarnej mgły" i runy "całun mroku".

  • I inne mniejsze poprawki...