L'Hiver

  (Gothic II: NK)

Autorzy

  • Masty (Autor)
  • unknown111 (Autor)

Polska wersja

  • Franisz (Wsparcie techniczne)
  • Sebastian (Wsparcie techniczne)
  • Zipperiusz (Tłumacz, Tester)
  • Kredensik (Tłumacz)
  • Hexen (Tester)
  • Washion (Tester)